• Forvaltning av fotografisk materiale i en privatsamling 

      Hove, Lena Bolme (Bachelor thesis, 2021)
      Dette er en oppgave som ser nærmere på tematikken rundt samlingsforvaltning innen private samlinger som befinner seg i museer og arkiver. Utgangspunktet i oppgaven blir tatt i fra den private samlingen fra Fotograf Schrøder ...