• Sykepleie til rusavhengige pasienter - har holdningene våre en betydning? 

      Hove, Karoline Olsen; Eide, Amalie Giske (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: Bruken av rusmidler er i dag utbredt, og på tross av at Rusreformen som kom i 2004 skulle sikre at rusavhengige får like rettigheter til behandling som alle andre, er problemene knyttet til rusavhengighet fortsatt ...