• Byggefeil ved investeringsprosjekter i Forsvarsbygg 

      Hovden, Andreas Steen (Master thesis, 2012)
      Byggskader har vært heftig debattert i media det siste året, både blant forskere og ledende personer fra entreprenørbransjen. I denne masteroppgaven vil jeg presentere resultat av undersøkelsen min rundt byggskader i ...