• Bruk av tvang i psykiske helsetjenester 

      Hovdahl, Rachel Jamtøy (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Tittel: Bruk av tvang i psykiske helsetjenester Introduksjon: Bruk av tvangsmidler er svært inngripende virkemiddel, tvangsmiddelvedtak ligger til grunn for bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern for voksne. ...