• Identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost 

   Hovd, Kathrine (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost. Hensikt: Hensikten er å belyse hvordan sykepleiere kan identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere identifisere ...
  • Identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost 

   Hovd, Kathrine (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost. Hensikt: Hensikten er å belyse hvordan sykepleiere kan identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere identifisere ...