• Undersøkelse av egnetheten til pXRF-metoder i geokjemisk kartlegging 

      Hougen, Magnus Eikeland (Master thesis, 2018)
      Håndholdt røntgenfluorescens (pXRF) er en rask, hendig og relativt billig analysemetode for bestemmelse av totalinnholdet til en rekke elementer i faste prøvemedier. I denne masteroppgaven ble tre ulike fremgangsmåter for ...