• Digitalisering i offentlig sektor 

      Persson, Katrine. D; Hosking, Lene (Master thesis, 2019)
      Dagens samfunn er i stadig utvikling gjennom økt fokus på digitalisering. Teknologiske nyvinninger og digitaliseringsprosesser bidrar til utvikling, samt endring i byråkratiske organisasjonsstrukturer. Følgelig er også ...