• Intracellular Amyloid Beta in the Normal Rodent Brain 

      Hormann, Thea Meier (Master thesis, 2021)
      Amyloid beta (Aβ) er et av kjennetegnene ved Alzheimers sykdom (AD) og er et fragment fra et større protein kalt amyloid forløperprotein (APP). Aβ har tradisjonelt blitt ansett som å kun finnes ekstracellulært som amyloid ...