• Alternative error prevention scheme for non-volatile memories 

      Hopland Lofstad, Johan (Master thesis, 2019)
      Flashminne er et vanlig dataminne brukt i en rekke enheter som bruker elektrisk ladning til å lagre data. Denne ladningen kan lekke og foråsake en bit-flip feil. Tradisjonelt har metoder som feilkorrigeringskoder (ECC) ...