• Runer i Populærkultur 

      Hopen, Gustav (Master thesis, 2019)
      Denne avhandlingen er en kartlegging av runer i bruk i moderne populærkultur. Oppgaven ser først med et bredt blikk på populærkulturen, hvor det kort blir vist til bøker, filmer, TV-serier og analoge rollespill, før den ...