• Holdbarhet av metabolitter i urin 

      Eriksen, Elisabeth Nordvik; Hopen, Åse Kristin Bjørrneraas (Bachelor thesis, 2020)
      Institutt for sirkulasjon og billedbehandling (ISB) ved NTNU og St. Olavs hospital samarbeider i et større forskningsprosjekt om å etablere en biobank med urinprøver fra friske frivillige og fra pasienter med psoriasis og ...