• Else Hagens Rød Flod i kunsthistorisk kontekst 

      Hope, Anne Marie (Bachelor thesis, 2022)
      Forord Else Hagens (1914-2010) kunstnerskap strakk seg ut over 50 år, med et bredt, vidt repertoar av arbeider i løpet av sin karriere. Hun kan med rette kalles en produktiv og ikke minst allsidig kunstner, innen ulike ...