• Adaptiv maskinering av deler for aerospace 

      Holtskog, Liv Ellinor (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven er basert på et ønske fra KDS om å helautomatisere en prosess fra målinger med en måleprobe til maskinerte sammenstillinger, utført i samme maskineringssenter. Sammenstillingene består av to deler som ...