• The remaining Norwegian culture in Bay Ridge 

      Holth, Marie Aag (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven undersøker den norske kulturen som kom til New York med immigranter, og hvilke kulturelle elementer etterkommerene til disse immigrantene har beholdt. Dette har blitt gjort ved å undersøke den norske ...