• Aluminium Fuses for Li-ion Battery Systems 

      Holtet, Trym Leivestad (Master thesis, 2021)
      For at verden skal bevege seg mot et klimanøytralt samfunn, må nye og gamle teknologier stadig forbedres. Batterisystemer er en av disse teknologiene. Batterisystemer brukes i flere og flere områder der det ikke tidligere ...