• Test av ny/forbedret CPOS tjeneste 

      Svarva, Rune; Holter, Bjørn Inge (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Statens Kartverk skal i 2013 skifte ut den opprinnelige programvaren som benyttes i CPOS tjenesten, siden den opprinnelige er tilårskommen og tungdriven. Denne skal byttes ut med ny programvare fra Trimble, som ...