• Maktkonsentrasjon i norsk detaljhandel 

      Holter, Ari Martin; Skogli, Knut Erik; Nordengen, Einar (Bachelor thesis, 2010)
      I denne oppgaven ønsker vi å kartlegge maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen og ser på i hvilken grad andre detaljistbransjer er i ferd med å tilnærme seg den samme maktposisjonen. For å begrense oppgaven har vi valgt ...