• Yaw-effekter på vindturbiner 

      Holten, Tom Håkon (Master thesis, 2010)
      En vindturbin med skjev innstrømning er behandlet ved hjelp av bladelementmetoden. Det har vist seg av metoden kan, ved hjelp av noen modifiseringer, også kan benyttes for å regne på vindturbiner med skjev innstrømning. ...