• En pilotstudie for optimalisering av materiallogistikk hos Autronica 

      Frisinger, Karin Marie; Holstad, Silje Håndlykken (Bachelor thesis, 2020)
      I et globalt og krevende marked hvor presisjon og sikkerhet står i høysetet vil det alltid være rom for forbedringer. Å være konkurransedyktig krever at materiale flyter fra underleverandør til sluttkunde uten merkverdige ...