• Postoperativ ikke-medikamentell smertelindring og smerteskalaer 

      Aggarwal, Aarti; Juul-Hansen, Lars Jakob; Holst, Marthe (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Introduksjon: Postoperativ smertelindring med bruk av smerteskalaer og ikke-medikamentelle metoder. Hensikt: Få en bredere kunnskap om bruk av smerteskalaer og ikke-medikamentelle metoder som postoperativ ...