• Code Flip: A Game for the Norwegian Elective Course of Programming 

   Holst, Anniken; Magnussen, Marianne (Master thesis, 2019)
   Programmering er en ferdighet som blir mer relevant for hver dag. Høsten 2016 ble valgfaget programmering introdusert i norske ungdomsskoler i et forsøk på å tiltrekke flere til IT-studier. Faget ble raskt populært, og det ...
  • Code Flip: A Game for the Norwegian Elective Course of Programming 

   Holst, Anniken; Magnussen, Marianne (Master thesis, 2019)
   Programmering er en ferdighet som blir mer relevant for hver dag. Høsten 2016 ble valgfaget programmering introdusert i norske ungdomsskoler i et forsøk på å tiltrekke flere til IT-studier. Faget ble raskt populært, og det ...