• Tou Scene 

      Holopainen, Heidi; Rødland, Ole Thomas (Master thesis, 2012)