• CFD-analyse av en høytrykks Francis turbin 

      Holo, Anders Linde (Master thesis, 2011)
      I denne masteroppgaven har det blitt gjennomført «fluid structure interaction» (FSI) simuleringer av modellturbinen fra Tokke, ved innløpsbetingelser som var rapportert å gjelde ved best driftspunkt. Simuleringsresultatene ...