• RESPEKT I SKOLEN 

      Holmvik, Mads Arind. (Master thesis, 2020)
      I denne teksten presenteres resultatene av en studie knyttet til to skolers gjennomføring av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Studiens mål har vært å søke kunnskap knyttet til en mulig endring av praksis som følge av ...