• Elbilpolitikk og inntektsfordeling: Endringer i regioners betydning? 

      Holmen, Silje Anette (Master thesis, 2021)
      Sivathas og Øverseth fant i 2020 at inntektsskjevhetene som følge av elbilpolitikken økte da de la til en bostedsdimensjon. Ved å benytte seg av tall fra Reisevaneundersøkelsen (RVU) 2013/14, fikk de resultater som viste ...