• Behovsstyrt ventilasjon og luftkvalitet ved bruk av jethetter 

      Holmen, Marie Berge (Master thesis, 2013)
      I forbindelse med et økende fokus på energieffektive bygg har behovsstyrt ventilasjon blitt en vanlig ventilasjonsløsning. Selv om behovsstyring skal sikre lavt energiforbruk uten å gå på bekostning av inneklima er det mye ...