• Internett-portal til publiseringsbransjen i Norge 

      Holmen, Anne Marit; Olsen, Jill-Hege; Skjærstad, Tone (Bachelor thesis, 2001)
      Oppgaven går ut på å lage en funksjonell prototype på en internett portal for publiseringsbransjen i Norge, med vekt på tilrettelegging for dynamisk publisering. Her er det lagt mest vekt på funksjonalitet framfor form ...