• Bilderedigering i mobilapplikasjon 

      Holm, Peder (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven skulle det lages bilderedigering som et tillegg i Telenor sin allerede eksisterende skylagringsapplikasjon. Denne oppgaven gikk ut på å prosjektere hva dette kunne være. Det ble funnet at den beste ...