• Seksuelle responsmønstre hos kvinner og menn 

      Holm, Maria Urdshals (Master thesis, 2020)
      Gjennom de siste årene er det blitt presentert flere modeller for seksuell respons. De modellene som har vært mest fremtredende blir beskrevet som den lineære modellen og den sirkulære modellen. Det har vært uenigheter om ...