• A Deep Reinforcement Learning Approach to Stock Trading 

      Gran, Petter Kowalik; Holm, August Jacob Kjellevold; Søgård, Stian Gropen (Master thesis, 2019)
      Dette studiet undersøker hvorvidt Dyp Forsterkende Læring (eng: Deep Reinforcement Learning) kan brukes til å kjøpe og selge aksjer. Vi implementerer en Dyp Deterministisk Policy Gradient (DDPG)-algoritme (eng: Deep ...