• Danning i opptakten til en ny læreplan 

      Holm, Øyvind Sigtbakken (Bachelor thesis, 2019)
      I denne analysen belyser jeg hvordan danning kommer til uttrykk i NOU 2015: 8 og kjerneelementer i faget samfunnsfag for grunnskolen. Ved å redegjøre for danningsteori med bakgrunn i blant annet Jon Hellesnes sin veletablerte ...