• Argumentasjon og representasjon 

   Hollund, Margrethe; Ottesen, Oda Hovda (Master thesis, 2023)
   I denne studien undersøkes elevers bruk av matematiske representasjoner når de skal argumentere for gyldigheten til to matematiske påstander. Formålet med studien var å se om det fantes en sammenheng mellom måten elevene ...
  • Argumentasjon og representasjon 

   Hollund, Margrethe; Ottesen, Oda Hovda (Master thesis, 2023)
   I denne studien undersøkes elevers bruk av matematiske representasjoner når de skal argumentere for gyldigheten til to matematiske påstander. Formålet med studien var å se om det fantes en sammenheng mellom måten elevene ...