• Bygge- og tomtekostnadens påvirkning på boligpris 

   Hollingen, Marie; Munkhaugen, Andrea (Master thesis, 2021)
   Boligprisene har de siste årene økt betraktelig, og det er interessant å undersøke hva denne utviklingen skyldes. Masteravhandlingen har som mål å analysere kostnadsutviklingen i byggebransjen, og hvordan denne utviklingen ...
  • Regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet for Rema 1000 AS 

   Reitan, Ingrid; Følstad, Ingvild; Storrø, Julie; Hollingen, Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i denne semesteroppgaven gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet i Rema 1000. Rema 1000 AS driver virksomhet både i Norge og i Danmark og eies av Reitangruppen. De rendyrker sin visjon med franchising ...