• Yara Porsgrunn og kvalitetsledelse 

      Holen, Tom Marius Lorier; Stensheim, Kristoffer; Åldstedt, Lillian (Bachelor thesis, 2015)
      NORSK: I denne oppgaven har vi ønsket å se på hvordan kvalitetsledelse kan bidra til at Yara Porsgrunn er verdens største gjødselsprodusent, selv om de holder til i høykostlandet Norge. At det ble akkurat kvalitetsledelse ...