• Vindmølleinstallasjon - En detaljert beskrivelse fra start til slutt 

      Runderheim, Kristian; ; Holen, Thomas Chester (Bachelor thesis, 2019)
      Bacheloroppgaven handler om vindmølleinstallasjon - en detaljert beskrivelse fra start til slutt. Det er blitt sett på hvilke fartøystyper som er i bruk og om disse er i bruk i oljesektoren, eller om de er utviklet spesielt ...