• Hvit poppy og rosa terninger: En analyse av estetikken i Rådebank 

      Holen, Helene Hjelseth. (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg den norske ungdomsserien Rådebank (Fahre 2020-) og undersøker hvordan de estetiske virkemidlene formidler tematikken i serien. Det er foretatt analyser av serien med utgangspunkt i teori ...