• Integrering gjennom utdanning av barn og unge med innvandrerbakgrunn 

      Hole, Louise Bekkelund (Master thesis, 2020)
      Tema for denne studien er integrering gjennom utdanning av barn og unge med innvandrerbakgrunn. Dette er et forhold som har kommet tydeligere fram i regjeringens politikk de siste årene. Jeg ønsket å undersøke hvordan dette ...