• Risikobasert design av fartøy og merde for eksponert havbruk 

      Hole, Jens Kristian (Master thesis, 2017)
      Jorden står ovenfor en befolkningsvekst, som setter stort press på matproduksjonen. Havbruk kan være en egnet metode for å produsere bærekraftig mat, ettersom jordens overflate består av ca. 72% sjøvann. For å gjennomføre ...