• Arbeidsromawareness og samarbeid : hvordan påvirker de hverandre 

      Holden, Boye (Master thesis, 2016-07-06)
      Bedrifter i dag møter økende internasjonal konkurranse fra lavkostland innen primær og sekundærnæringene. Som et følge av den internasjonale økonomien har bedriftene gradvis endret fokus og såkalte kunnskapsyrker har ...