• Forecasting the Total Balance Sent to Debt Collection 

      Holck, Jens Andreas Teigland (Master thesis, 2019)
      Kredittkort har lenge vært en populær betalingsmetode og bruken vokser globalt. Kred- ittkortselskaper må stadig vurdere risikoen forbundet med pengeutlåning og en måte å måle risiko i forbindelse med kredittkortutgifter ...