• Interessenthåndtering i eiendomsbransjen. 

      Bøifot, Andreas; Holck, Hans Henrik (Master thesis, 2016)
      Bakgrunnen for denne rapporten var en sterk interesse hos forfatterne for hvordan eiendomsutviklere samhandler med sine omgivelser. Etter diskusjoner med veileder, fattet vi interesse for temaet interessenthåndtering. Det ...