• Strategier ved generalisering av figurmønstre 

      Holager, Fredrik (Master thesis, 2017)
      Da jeg startet på lærerstudiet ønsket jeg å lære hvordan man burde undervise de forskjellige temaene, kanskje spesielt med fokus på hvilke misforståelser elever ofte har. Derfor ville jeg i denne masterarbeidet studere ...