• Jernbanens påvirkning på eiendomspriser 

      Holager, Andreas (Master thesis, 2013)
      Oppgaven omhandler boligprisers utvikling i tilknytning til oppgradert jernbane. Teorien sier at man kan forvente høyere pris på boliger nært jernbane. Oppgradering av jernbanen vil i så måte påvirke tilbudet, og med det ...