• Fysioterapeutdrevet poliklinikk for pasienter med spondylartritt 

      Holøyen, Pauline Kjelsvik (Master thesis, 2016-01-13)
      Bakgrunn: For å kunne øke tilgjengeligheten og bedre kvaliteten på behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten bør tilgjengelige ressurser benyttes mer effektivt i framtiden enn i dag. De senere årene har diagnostikk ...