• Bruk av formell styringsinformasjon i helseforetak: en kvantitativ studie 

      Bidtnes, Marianne; Hojem, Ingunn (Master thesis, 2010-12-14)
      I ”Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene” fremgår det at det har vært en sterk vekst i helseforetakenes driftskostnader i perioden 2002 til 2008, og at de pr 31.12.07 hadde et samlet regnskapsmessig ...