• Endepløying på liggande kledning - Ei undersøking av moglege produksjonsmåtar. 

   Hoftun, Sven; Haraldseid, Kjell Gunnar (Bachelor thesis, 2019)
   Samandrag Hovudproblemstillinga vår handlar om korleis ein tilverkar liggande kledning med not og penn i skøytane (endepløying). Fokuset vårt har svinga rundt bygningar som vart oppførte i siste halvdel av 1800 talet. Me ...
  • Kva kan 1700-talls lafta bygningar fortelja om korleis dei vart lafta? 

   Aabol, Håvar G.; Høgnes, Hans W.; Selsjord, John O. (Bachelor thesis, 2022)
   Tema for denne oppgåva har vore om vi kunne lesa 1700-tals tømrahus, og måten dei er tømra på. Vi tre studentane som har skrive denne oppgåva, har teke for oss kvar vår bygning som har sitt opphav på 1700-talet. Desse ...
  • Kva kan 1700-talls lafta bygningar fortelja om korleis dei vart lafta? 

   Aabol, Håvar G.; Høgnes, Hans W.; Selsjord, John O. (Bachelor thesis, 2022)
   Tema for denne oppgåva har vore om vi kunne lesa 1700-tals tømrahus, og måten dei er tømra på. Vi tre studentane som har skrive denne oppgåva, har teke for oss kvar vår bygning som har sitt opphav på 1700-talet. Desse ...
  • Kva kan 1700-tals lafta bygningar fortelja om korleis dei vart lafta? 

   Aabol, Håvar G.; Høgnes. Hans W.; Selsjord, John O. (Bachelor thesis, 2022)
   Tema for denne oppgåva har vore om vi kunne lesa 1700-tals tømrahus, og måten dei er tømra på. Vi tre studentane som har skrive denne oppgåva, har teke for oss kvar vår bygning som har sitt opphav på 1700-talet. Desse ...