• Calibration methodologies for multi-giga sample per second ADCs 

   Hoff, Kai Erik (Master thesis, 2014)
   Time-interleaving Analog-to-Digital Converters allows for increased sampling rates at the cost of added signal distortion. This article considers a system where Timing Jitter is counteracted by a Trace and Hold module, ...
  • Sorting of Fish Using Machine Vision 

   Kolsgaard, Amalie; Nedreberg, Åshild; Sylte, Jenny (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten omhandler bruk av maskinsyn innen fiskenæringen. Oppgaven er gitt av MMC First Process som en bacheloroppgave til studenter ved NTNU i Ålesund. Formålet med oppgaven er å vurdere mulighetene maskinsyn gir, ...