• Key issues for enhancing citizen participation in co-constructing city futures 

   Smørdal, Ole; Wensaas, Kristina Ebbing; Lopes-Aparicio, Susana; Pettersen, Ida Nilstad; Hoelscher, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Citizen participation is often a goal of urban development. However, in reality levels of actual participation are often low, limited to certain sets of stakeholders, and the collaboration between them often poor. In ...
  • Norske floker - urbane utfordringer - Rapport fra forskningsprosjektet Learning Flexibility 2018 

   Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid Nytun (Research report, 2018)
   Et stort demografisk skifte til urbane levesett og den økende urbaniseringen gir både muligheter og utfordringer. Blant de største utfordringene kan vi nevne ressursknapphet klimaendringer og byvekst, sammen med mer komplekse ...