• Praktisk vurdering av livssykluskostnader 

      Hoel, Ragnar (Master thesis, 2011)
      Utviklingen i bygg- og eiendomsbransjen har gjennom årene gått fra å være resultatorientert til å være samfunnsorientert med fokus på resultat, kvalitet, helse, sikkerhet og miljø. Parallelt med endringene i bransjen har ...