• The Beginning of the End: A Digital Planning of P&A Operations 

      Hmadeh, Lewaa (Master thesis, 2021)
      Som det er kjent, kan operasjoner for å plugge og forlate brønner være svært tidkrevende og kostbare. Slike operasjoner kan ha en kostnads tilsvarende den opprinnelige boreoperasjonen. Å etablere kostnadseffektive P & ...